Tornar

Catalunya Feb 28, 2019

Concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital


El Departament d'Educació estableix el procediment per obtenir destinació definitiva a llocs de treball específics amb perfil professional de competència digital docent a centres educatius públics dependents del Departament.

El concurs consta de dues fases:

  1. Baremació de l'activitat professional desenvolupada
  2. Presentació i defensa del projecte, i entrevista

Per cada lloc de treball convocat es nomenarà una comissió que valorarà els mèrits de les dues fases del concurs.

Les destinacions obtingudes tenen efectes d'1 de setembre de 2019.

ENLLAÇ


#Concursillos

Tornar