Habilitació Mestres funcionaris a l'ESO


04 Jun, 2018

El 31 de maig es va publicar el llistat definitiu de les titulacions acadèmiques que habiliten per impartir classes a 1r. i 2n. de l'ESO de Llengua Catalana, Castellana i Matemàtiques. També es va donar a conèixer la llista definitiva dels mestres funcionaris habilitats i es va comunicar individualment per correu electrònic a les persones interessades.

Podeu consultar tota la informació al Portal de Centres del Departament, a l'apartat Personal de Centres:

Habilitació de funcionaris del cos de mestres