Tornar

Catalunya Jun 04, 2018

Habilitació Mestres funcionaris a l'ESO


El 31 de maig es va publicar el llistat definitiu de les titulacions acadèmiques que habiliten per impartir classes a 1r. i 2n. de l'ESO de Llengua Catalana, Castellana i Matemàtiques. També es va donar a conèixer la llista definitiva dels mestres funcionaris habilitats i es va comunicar individualment per correu electrònic a les persones interessades.

Podeu consultar tota la informació al Portal de Centres del Departament, a l'apartat Personal de Centres:

Habilitació de funcionaris del cos de mestres

 

 


#Habilitaciones #Docents #Mestres

Tornar