Tornar

Catalunya Jun 06, 2018

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)


Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment. Sol.licitud

El professorat, voluntàriament, formalitza, mitjançant document escrit, la seva disponibilitat a realitzar una entrevista amb la direcció del centre.

El document de disponibilitat, conjuntament amb el seu currículum, s'ha de lliurar necessàriament a l'adreça electrònica del centre en el termini establert i ha de facilitar el seu correu electrònic i telèfon. 

Llistat i més informació


#Interins #Convocatòries específiques #Nomenaments

Tornar