ANPE Catalunya contra la violència de gènere


25 Nov, 2019

ANPE Catalunya contra la violència de gènere, avui 25 de novembre i tots els dies fins que acabem aquest flagell.  

ANPE mostra el seu absolut rebuig a les actituds i agressions masclistes que malauradament pateixen milers de dones al nostre país. En aquest sentit, el compromís dels docents per la igualtat efectiva entre homes i dones, així com per la prevenció de la violència de gènere, es manté ferma a través de l’educació en valors com a element transversal en tots els àmbits.

L’educació en la FAMÍLIA i a l’escola és fonamental per capacitar els nostres joves i provocar els canvis necessaris que posin fi a les actituds violentes i afavoreixin relacions de respecte i igualtat. L’educació és cosa de tots, per la qual cosa ANPE trasllada a la societat la necessitat urgent d’eradicar aquesta seqüela de la violència contra les dones, treballant conjuntament en l’educació dels més petits.

La responsabilitat no hauria de recaure exclusivament en els docents, és fonamental sensibilitzar els mitjans de comunicació, la implicació de les famílies en una educació basada en la tolerància i el respecte, així com l’Administració amb tots els mitjans i recursos necessaris, per a la prevenció, la detecció i l’acció contra la violència de gènere.