Dia Internacional de l'Educació


24 Ene, 2020

L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 24 de gener com el Dia de Internacional de l'Educació, per commemorar el paper que l'educació exerceix en la pau i el desenvolupament, perquè sense una educació de qualitat, inclusiva i equitativa per tothom, i d'oportunitats d'aprenentatge al llarg de tota la vida, els països no aconseguiran assolir la igualtat de gènere ni trencar el cicle de pobresa que deixa endarrerits a milions de nens, joves i adults.

A més, a finals de gener tindrà lloc la primera reunió dels membres de la Comissió Internacional de la UNESCO sobre els "Futurs de l'Educació" que té com a objectiu repensar l'educació i donar forma al futur, catalitzant un debat mundial sobre com cal replantejar el coneixement, l'educació i l'aprenentatge en un món de creixent complexitat, incertesa i precarietat.

Des d'ANPE, pensem que per donar resposta a aquestes preguntes cal fer una aposta ferma per:

• Un augment en la inversió en Educació que garanteixi els recursos econòmics, materials i humans necessaris.

• Establir les reformes amb l'objectiu de millorar la formació inicial i permanent de professorat, la seva valoració social i les seves condicions sociolaborals, reivindicant el seu paper imprescindible de contribució a la millora de la qualitat de l'Educació.

• Assolir, des del consens, un acord bàsic, o de mínims, que generi estabilitat i perdurabilitat, mantenint l'Educació al marge de les polèmiques i debats ideològics que la llasten.

• Millorar i ampliar l'Educació Pública per assegurar el principi d'igualtat d'oportunitats i cohesió social, sobretot de les zones més desfavorides.

• La flexibilització i adaptació de l'educació i la potenciació de la formació contínua per donar resposta als continus avenços tecnològics i innovacions amb l’objectiu de contribuir de manera eficient a la prosperitat humana.

ANPE creu fermament en la tasca de l'Educació com a eina per transformar la societat en el camí de la igualtat i la inclusió i considerem imperatiu educar els joves en la cultura de l'aprenentatge continu i l'esforç.

L'escola ha de ser el laboratori que ajudi a canviar la societat, perquè només des d'una veritable educació inclusiva, equitativa i de qualitat podrem eradicar la desigualtats i la pobresa del nostre món.