Nomenaments del mes de juliol


31 May, 2017

Als professors sense nomenament al juliol i a l'agost se'ls formalitzarà un nomenament si es troben en la situació següent:

haver treballat com a substituts durant els mesos d'abril, maig i juny (almenys durant 1 dia) i
haver prestat serveis com a substituts durant el curs (almenys durant 6 mesos i fins al 30 de juny de 2017) en centres docents públics o en serveis educatius del Departaments d'Ensenyament.

El nomenament comporta l'obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d'Ensenyament o en altres activitats reconegudes.

La formació s'acredita amb la presentació, fins al 22 de juny, del full d'inscripció a l'activitat i, després de fer-la, del certificat corresponent (abans del 30 de setembre).

resolucio_modificacio_juliol