INCREMENT URGENT DE RECURSOS PER FER FRONT AL TELETREBALL


17 Abr, 2020

Des del 13 de març, amb el tancament de centres educatius a causa del Covid-19, els i les treballadores de l’educació pública ens hem vist abocats a haver de seguir la tasca educativa de forma telemàtica. Aquest teletreball ha arribat en un context de retallades persistents que ja generaven mancances d’atenció a l’alumnat i no permetien una educació pública de qualitat per a tothom.

Les diferents condicions pel que fa a recursos materials i les diverses situacions socials i familiars tant de l’alumnat com del professorat, juntament amb les indicacions del Departament d’educació de seguir avançant matèria, estan generant una diferència en els ritmes d’aprenentatge encara major que amb l’ensenyament presencial i, per tant, un augment de la segregació escolar. A això cal afegir l’aplicació del decret de direccions i autonomia de centres que està suposant instruccions i càrregues de treball molt diferents i que no atenen, en molts casos, a la conciliació familiar del professorat sinó a l’arbitrarietat de d’algunes direccions. En alguns casos, aquestes arbitrarietats vulneren fins i tot el dret d’imatge del professorat.

Ara, a més, el Departament ha donat instruccions que aquest tercer trimestre sigui avaluable sense tenir en compte la bretxa digital i sociofamiliar que ha reconegut el propi conseller Bargalló. Tot això, sense garantir l’augment de recursos materials i humans necessaris per pal·liar mínimament els efectes del confinament i el teletreball. És a dir, no es garanteix el dret a l’educació a l’alumnat però es vol obligar al professorat a avaluar i qualificar.

En aquest context els sindicats sota-signats exigim al Departament d’educació:

- Que es facin tots els nomenaments telemàtics que siguin necessaris per cobrir totes les substitucions i els nomenaments extraordinaris de tot el personal que hagi prestat serveis aquest curs amb efecte retroactiu des del primer dia de tancament de centres educatius. Cal un augment urgent i significatiu de professorat per pal·liar els efectes del confinament.

- Que es doti de manera urgent dels recursos digitals necessaris a l’alumnat i al professorat que ho necessiti per pal·liar la bretxa digital durant el confinament.

- Que el tercer trimestre no sigui qualificable per tal de no convertir la bretxa digital i de condicions socials, econòmiques i familiars en qualificacions injustes.

- Que s’aturi de manera immediata el decret d’autonomia de centres i es donin instruccions clares i directes, prèviament negociades amb els sindicats, de com desenvolupar el teletreball que siguin sostenibles i tinguin en compte les diferents condicions i recursos digitals i sociofamiliars, tant de l’alumnat com del professorat.

- Que es respecti el calendari escolar vigent. Aquest estiu l’alumnat necessitarà més que mai vacances escolars. I el professorat, amb l’esforç extraordinari que estem fent, també.

Tanmateix, la crisi del coronavirus està constatant la necessitat d’enfortir els serveis públics. Restem amatents a quines mesures es prendran de cara al proper curs. Lluny de més retallades, caldrà revertir totes les que ja patim a l’educació pública i un augment significatiu de professionals i recursos per compensar els greuges que està generant aquest confinament.

 

comunicat-unitari-teletreball