El Govern integra classes passives a la Seguretat Social. “Canvi competencial i urgent?”


24 Abr, 2020

Aprofitant l'estat d'alarma en què vivim, el Govern ha publicat el passat 22 d'abril un nou Reial Decret Llei, en concret el RDL 15/2020 de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.  Aquest Reial Decret que no suprimeix el Reial Decret legislatiu 670/1987, sí que el modifica, com ja ha passat vàries vegades amb les Lleis d’acompanyament dels Pressupostos Generals de l’Estat.

Però el cert és que la publicació d’aquest decret ha provocat la sorpresa i la incertesa en general perquè en el seu articulat es fa referència a canvis en la legislació del règim de classes passives, en concret a les competències que abans corresponien a la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques de el Ministeri d'Hisenda que ara passen a ser competència de l'Institut Nacional de Seguretat Social.

En principi, estem parlant d'un canvi competencial i orgànic que de cap manera suposa la desaparició del règim de classes passives. Determinats aspectes en matèria de reconeixement, concessió i pagament de prestacions passen a ser competència de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Ara bé, la veritat és que com s'ha esmentat a l'inici, el Govern aprofitant l'estat d'incertesa en què vivim aprova un canvi normatiu on la urgència d'aquest canvi cal posar-la entre cometes. Si això té un rerefons que va més enllà, ho veurem amb el temps, i si això significa el principi d'una reforma també caldrà estar alerta.

El que si tenim clar és que, mentre algú sindicat està creant una alarma, totalment innecessària en aquests moments, i altres simplement ignoren la noticia, ANPE, com a força sindical important a l'estat, defensarà en tot moment i amb els mitjans disponibles que estan al seu abast els interessos del col·lectiu de professors que pertanyen al règim de classes passives perquè no es vegin lesionats ni disminuïts els seus drets i us mantindrà convenientment informats.