ANPE EXIGEIX AL MINISTERI I LES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES QUE ACLAREIXIN LA CONFUSIÓ GENERADA AMB LA POSSIBLE VOLTA ALS CENTRES


29 Abr, 2020

La intervenció del president de govern va deixar clar ahir que les classes presencials es reprenien al setembre, però ha generat confusió al deixar oberta la possibilitat, en la segona fase del pla de “desescalada”, de l'obertura dels centres per a realitzar una sèrie activitats com:

• A la fase 1, des de l'11 de maig, s'indica que obriran els centres "per a desinfecció i treball administratiu i preparatori dels professors i personal auxiliar".

• En la fase 2, només podran tornar a les aules els nens menors de 6 anys, amb aules limitades en l'aforament. I voluntàriament podran obrir cursos terminals (4t ESO, 2n Batx., FP) i centres d'educació especial. Per sobre de 15 alumnes, els grups es desdoblaran a la meitat.

Cal recordar que el curs continua i que no ha estat suspès amb l'esforç del professorat per muntar una formació a distància que no existia. D'acord amb les instruccions del MEFP i de les Conselleries, els docents han centrat el seu esforç en consolidar i aprofundir en els aprenentatges adquirits a les classes presencials dels dos primers trimestres, adaptant tasques i programacions per a això, avançant matèria en aquells cursos de caràcter terminal de titulació (com 4t ESO i 2n Baxt.) continguts que es valoren exclusivament per millorar o pujar nota. I si realment hi ha una tornada dels docents en la fase 1 es presenta la dificultat per compaginar l'ensenyament presencial i l'ensenyament a distància davant la falta de mitjans telemàtics en els centres.

Des d'ANPE creiem que només tindria sentit reprendre les classes presencials en aquest curs escolar, si les autoritats sanitàries ho permeten, per als cursos que donen lloc a titulació com són 4t de l'ESO, 2n de Batxillerat i Formació Professional garantint les mesures sanitàries corresponents per evitar el contagi del virus.

El curs acaba al juny i no es pot parlar d'estendre les classes de reforç al juliol, perquè l'avaluació ja haurà tingut lloc, així com els plans de millora i recuperació programats pel professorat, un cop hagi finalitzat el procés d'ensenyament-aprenentatge al juny.

Pel que fa a la incorporació al centre dels alumnes amb menys de sis anys els pares dels quals hagin d'acudir al seu lloc de treball, des d'ANPE reclamem el caràcter educatiu i no només assistencial i lúdic de l'Educació, a més de la dificultat en aquestes edats per mantenir les mesures de seguretat i higiene que ens obliguen les autoritats sanitàries.

ANPE exigeix ​​que cap professor ni alumne pot tornar a l'aula sense que estiguin garantides les mesures de seguretat i d’higiene dictades pels experts: test generalitzats per a la població escolar (alumnes i professors), mascaretes, gels desinfectants i guants, el subministrament dels quals dista molt de estar assegurat, així com la necessària higiene prèvia dels centres educatius, i l’adequació de les ràtios de les aules i dels espais per tal de mantenir la distància de seguretat requerida per les autoritats.

Barcelona, 29 d’abril de 2020

 

Mentre elaboraven la nota de premsa, on demanàvem a les diferents administracions un aclariment per la confusió que s’havia creat al deixar oberta la possibilitat, en la segona fase del pla de “desescalada”, de l'obertura dels centres, el conseller Bargalló no només no ho aclareix, sinó que ho complica encara més:  

“Educació obrirà escoles al juny per fer un acompanyament emocional, però no classes”

El conseller Josep Bargalló avança a TV3 que els alumnes hi podran anar de manera voluntària i no tots alhora, i que el curs continuarà telemàticament.

Accés a la noticia