MATRICULA ELS TEUS FILLS A L'ENSENYAMENT PÚBLIC


11 May, 2020

imagenredes

Un any més, ANPE impulsa la campanya "Matricula els teus fills a l'Ensenyament Públic" amb l'objectiu d'augmentar el nombre d'alumnes que cursen estudis a la xarxa pública. Molts dels procediments d'admissió d'alumnes per al curs 2020/21 estan a punt d'obrir-se.

La campanya està adreçada a la Comunitat Educativa on les famílies, el professorat i els equips educatius vetllen per fer un ensenyament públic caracteritzat per:

  • La Qualitat, la qual assegura l'adquisició de les competències, els coneixements, capacitats, destreses, actituds i valors de futur necessaris per a la vida adulta.
  • La professionalitat dels seus docents i equips educatius que reconeixen els principis d'igualtat, mèrit i capacitat per al desenvolupament de la tasca educativa, alhora tan difícil i transcendent, i amb la qual ens sentim compromesos.
  • La Garantia de la igualtat d'oportunitats i l’equitat, així com la cohesió i justícia  social en un marc de convivència on es respecten els drets humans.
  • La Universalitat  per arribar a tots els racons i ser accessible a qualsevol persona, el que implica estar compromès amb els alumnes, les famílies, els docents, la resta de la comunitat educativa i la societat.

ANPE aposta per l'Ensenyament Públic i els valors que promouen els seus docents, i anima a les famílies a formar part de la seva Comunitat Educativa

dogc