Mesures sanitàries per a la reobertura dels centres Fase 2


15 May, 2020

El present document recull les mesures de prevenció i higiene enfront de la SARS-CoV2 que en el moment de la seva elaboració les autoritats sanitàries consideren necessàries per al control de la COVID-19 a la Fase 2.

Amb l'anticipació d'aquestes mesures les administracions educatives podran preparar la reobertura parcial autoritzada per a la Fase 2, sense perjudici del que disposin les diferents ordres que es publiquin del Pla de transició cap a una nova normalitat.

Per al començament del curs 2020-2021 s'elaborarà una Guia de recomanacions sobre les Mesures de Prevenció i Higiene enfront de la COVID-19 de forma participada amb tots els agents involucrats.

20200514-medidas-sanitarias-para--reapertura-centr