Mesures de prevenció i higiene davant COVID-19 per a la realització d'avaluació del Batxillerat per a l’accés a la Universitat (


15 May, 2020

La celebració de l'Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (PAU) en aquesta situació de transició cap a la nova normalitat suposa un gran repte d'organització i coordinació.

Aquest document té per objecte donar a conèixer la informació tècnica i operativa sobre les mesures de prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2 durant la realització de la EBAU d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries en el moment de la seva redacció.

20200514-medidas-sanitarias-para-ebau-final