Muface. Canvi Entitat Sanitària


27 May, 2020

Durant el mes de juny es podrà realitzar, si així es desitja, el canvi ordinari d'entitat sanitària. MUFACE està limitant aforaments i restringint l'atenció presencial, i en oficines només atenen urgències o qüestions que no es poden resoldre per telèfon, email o internet. Excepte en cas d'urgències d'assistència sanitària, sempre s'ha de contactar prèviament amb l'oficina, si vol acudir i rebre atenció presencial, ja sigui per telèfon o per email, ja que s'està implantant canals específics de cita prèvia.

La sol·licitud de canvi d'entitat, al juny de 2020, haurà de realitzar-se bé per la seu electrònica, ben descarregant l'imprès que s'inclou en aquesta pàgina i enviant-ho per correu postal. L'afluència a les nostres oficines està restringida a qüestions inajornables que no admeten un altre canal.

Pot realitzar aquest tràmit a través de la Seu Electrònica de Muface, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les nostres oficines, utilitzant els mitjans d'accés proporcionats per la plataforma Cl@ve (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN). Si desitja registrar-se en Cl@ve, hi ha oficines de MUFACE en les quals pot fer-ho, conegui aquí quines són, i per conèixer altres maneres de fer-ho, entre aquí.

A més, pot realitzar-ho acudint a les oficines, o en qualsevol dels registres previstos en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per efectuar el canvi d'Entitat, el mutualista haurà de presentar juntament amb la seva sol·licitud, el Document d'Afiliació o, si escau, el Document assimilat al d'Afiliació( tingui en compte l'advertiment que figura més amunt sobre el canvi al juny de 2020)

Només s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguin a 31 de desembre o, si s'escau, a 31 de maig de cada any.

Model de Sol·licitud Canvi_d'Entitat