Documents per a l’organització i la gestió dels centres


22 Jul, 2020

Els documents per a l’organització i la gestió dels centres s’han agrupat en quatre grans àmbits, pensats en clau d’usuari: projecte educatiu del centre, currículum, organització del centre i gestió del centre.

S’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2020-2021 que s’indiquen a l’annex de la resolució. Els documents es poden consultar en aquest enllaç.

resolucio_doigc_20_21