MUFACE: Millores, Petició de talonaris i reivindicacions d'ANPE


20 Oct, 2020

muface

1. Millores en l'atenció i control de la distribució

MUFACE ha implantat un nou servei per sol·licitar talonaris de receptes, que pot utilitzar-se en qualsevol moment sense subjecció a horari d'oficina o espera de contestació d'agent telefònic. A partir del 13 octubre, es podran sol·licitar els talonaris trucant a al telèfon 060 mitjançant un servei automatitzat, amb el qual no es deriva la crida a l'Oficina d'Informació al Mutualista, que torna a la seva funció original i exclusiva de resoldre consultes.

A partir del 20 d'octubre, tindrà ja efecte la nova normativa interna de control de talonaris, que persegueix racionalitzar el subministrament i sotmetre tots els canals a la normativa de protecció de dades i d'ús racional el medicament.

Com sol·licitar els talonaris a partir del 13 octubre

Els canals per sol·licitar un talonari de receptes a partir de el 13 d'octubre seran els següents:

• Seu Electrònica amb Cl @ veu, certificat digital o DNI electrònic (enllaç)  

• App Mòbil amb registre previ en aquest enllaç 

• Correu electrònic a Servei Provincial: enllaç 

Telèfon 060 (Diguin "Talonari MUFACE")

• Correu postal

Com a mesura de racionalització, queden tancats els canals oberts excepcionalment a tots els mutualistes durant el passat estat d'alarma per poder sol·licitar talonaris: el telèfon dels Serveis Provincials i la petició a través del formulari web de MUFACE.

Es agilitza amb aquesta mesura la gestió de l'Oficina d'Informació al Mutualista i els serveis provincials, que d'aquesta manera tindran capacitat suficient per atendre moltes més consultes -atenció personalitzada molt necessària en temps de pandèmia- i escurçar els temps de resposta.

Servei automatitzat: atenció permanent.

L'entrada en producció d'aquest nou servei 060 per a la sol·licitud de talonaris suposa un pas més de MUFACE en el seu propòsit de garantir l'atenció plena al mutualista els 365 dies de l'any, 24 hores a el dia. A l'ésser un servei automatitzat, permet sol·licitar talonaris sense haver d'esperar la resposta d'un agent. Simplement cal dir "talonari MUFACE" i aportar després les dades d'identificació bàsics (recordeu tenir a mà el seu número de DNI i codi postal), de viva veu o escrivint els nombres que siguin procedents. Si es desitja un SMS de confirmació, cal comptar també amb un número de telèfon.

Aquesta nova racionalització dels canals, al mateix temps que té en compte la bretxa digital existent, dona preferència absoluta als que no exigeixen presència física -mirant així reduir els aforaments en les oficines per a una major seguretat i estalvi de temps en les gestiones- i garantint sempre que es compleix la normativa relativa a protecció de dades, així com els controls que exigeix ​​la legislació d'ús racional el medicament i la normativa de fàrmac-vigilància.

Límits per opció pública

Així mateix, en la línia de garantir el control en la distribució, s'estableix ja el límit pel que fa a nombre de talonaris que poden sol·licitar anualment als mutualistes que són d'opció pública i gaudeixen ja de recepta electrònica: seran dos a l'any. Si excepcionalment necessiten més hauran de contactar amb el seu Servei Provincial.

Cap a la recepta concertada

L'ús obligat del talonari per als mutualistes d'opció concertada és transitori, en la mesura que es tracta d'un sistema obsolet que ha de ser superat per la recepta electrònica, com a principal recurs digital dels mutualistes. En paral·lel, la Mutualitat segueix treballant intensament en col·laboració amb les entitats concertades, els col·legis de farmacèutics i diferents organismes públics i privats per implantar com més aviat la recepta electrònica concertada en tot el territori nacional, tal com ja la gaudeixen els mutualistes des del 4 de maig a Cantàbria.

Suggeriments per a millora del servei.

La Mutualitat està oberta a la col·laboració dels mutualistes per millorar el nou servei automatitzat de l'060 a través del servei de queixes i suggeriments. Per fer arribar iniciatives de millora només cal utilitzar el servei electrònic de la seu (Enllaç), o bé descarregar l'imprès que hi apareix i enviar-lo a través d'altres registres o per correu postal.

 

REIVINDICACIONS D'ANPE MUFACE

Aquests dies estem rebent un nombre elevat de queixes per part dels nostres afiliats/des per les dificultats trobades a l'hora de rebre la tan recomanada vacuna antigripal i no poder usar la fórmula d'adquirir-la a les farmàcies com en campanyes anteriors.

Aquesta dificultat és fins i tot major en territoris amb molta població, on els centres estan col·lapsats amb cites anteriors a l'inici de la campanya oficial. D'altra banda, el desplaçament és poc aconsellable en aquests moments per l’alt risc de contagi. A més, s'afegeix la impossibilitat laboral dels funcionaris docents, ja que els faria perdre multitud d'hores de docència, i la dificultat física, en molts casos, del sector dels jubilats/des.

En el moment en què ens trobem, demanem a MUFACE una solució immediata i no que aquesta arribi un cop hagi finalitzat l’actual campanya de vacunació.