Concurs de Trasllats: Accés a la sol.licitud


03 Nov, 2020

Accés a la sol·licitud d'inscripció​

Sol·licitud de participació

Per accedir a l'aplicació us heu d'identificar amb el codi d'usuari d'Atri o amb l'usuari temporal que us podeu crear. Aquest codi és el que haureu d'utilitzar durant tot el procediment.

Atesa la situació actual, les gestions que corresponguin a la sol·licitud, es realitzaran íntegrament de forma telemàtica, mitjançant la pròpia aplicació.

Si per algun motiu, no fos possible adjuntar els fitxers acreditatius a l'aplicació de sol·licitud, es podrà fer arribar mitjançant Petició genèrica adreçada al Servei de Personal docent del Servei Territorial corresponent a la seva destinació actual.

Important: La presentació física de documentació acreditativa i/o originals, només serà necessària previ requeriment per part dels Serveis de Personal docent o Comissió avaluadora

Barem Concurs Trasllats (Veure arxiu adjunt)

Dubtes i consultes

Per a incidències relacionades amb la connexió informàtica, poseu-vos en contacte amb el Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU):

  • Telèfon: 900 82 82 82 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d’Educació). 
  • Correu electrònic: sau.educacio@gencat.cat​.

Per dubtes relacionats amb el vostre expedient personal que afectin a la vostra participació al concurs, caldrà adreçar-se al Servei Territorial d’Educació corresponent a la vostra destinació actual o Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant les vies telemàtiques que tingui habilitades (preferentment, a través del canal telemàtic de Petició genèrica de la Generalitat de Catalunya.

Consulta de centres educatius

Mapa escolar