Incidències a les Adjudicacions Provisionals del Concurs de Trasllats


04 Mar, 2021

inacceptable

Des de la publicació aquest matí de les adjudicacions provisionals del Concurs de Trasllats, no hem parat de rebre trucades de companys/es que, desitjant obtenir destí al País Valencià, no només no han obtingut plaça, sinó que han comprovat que aquestes sí havien estat concedides a persones a un número de barem inferior al seu.

Donat el gran nombre de docents de la Comunitat Valenciana que estan treballant a Catalunya, ens ha sorprès moltíssim comprovar que només han estat dues persones les que participant des d’aquí han obtingut destí allà.

Per tot això, ANPE està treballant per esbrinar què ha pogut passar.

Per una part, hem presentat la corresponent queixa al Departament i contactat també amb el Ministeri, a fi de resoldre el problema i que ens donin una solució.

Per altra part, demanem a tots/es els que hagueu observat alguna anomalia en l’adjudicació que feu la reclamació pertinent, dient:

  • Que, havent participat en el Concurs General de Trasllats i havent demanat obtenir una plaça a la Comunitat Valenciana, no he aconseguit plaça.
  • Que comprovat que tant els codis de les especialitats a les quals he concursat com el codi de llengua vernacle són correctes. 
  • I que, malgrat això, he constatat que persones amb un número inferior al meu han obtingut plaça. (Adjuntar captura de pantalla, per exemple).

Per tant, coneixedor/a que això que exposo no és un cas aïllat, demano que es facin les rectificacions oportunes i que se esmenin les diferents errades per poder aconseguir la plaça que per puntuació em pertocaria.