Suspensió Temporal Convocatòria Oposicions


07 May, 2021

opositors

 

RESOLUCIÓ EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió temporal de l'execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats.

Aquesta resolució és conseqüència dels recursos potestatius presentats impugnant la convocatòria d’oposicions.

No obstant això, el Departament ha comunicat que, una vegada els seus serveis jurídics resolguin i notifiquin les respostes als recursos, es reprendrà la convocatòria amb el calendari previst: inici de les proves al juliol i presentació de mèrits al setembre.  

Des d'ANPE Catalunya volem un procés clar i transparent des de l'inici. No podem viure unes altres oposicions com les que van viure aquest any passat, creant una angoixa i incertesa als aspirants/es que es va perllongar en el temps, i per aquest motiu exigim al Departament d'Educació compromís i responsabilitat, ja que a pocs dies de començar aquest procés és inadmisible la situació en la qual ara mateix ens trobem. Si l'administració hagués donat resposta  dins del període estipulat, aquesta suspensió no hagués estat necessària. De nou, RESPONSABILITAT, que bonica n'és aquesta paraula i que poca practicitat hi té.