Aptes a la Fase de Pràctiques de diferents processos selectius


01 Sep, 2021

criteris-d-avaluació

 

RESOLUCIÓ EDU/2671/2021, de 27 d'agost, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

1. Es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, les persones aspirants que figuren a l'annex 1, que van ser nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/2194/2019, d'1 d'agost, que no van poder ser avaluades amb la seva promoció i que s'han avaluat durant el curs acadèmic 2020-2021

2. Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, les persones aspirants nomenades, amb efectes d'1 de setembre de 2020, funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/2018/2020, de 5 d'agost.