MUFACE: Canvi ordinari d’entitat sanitària


03 Ene, 2022

muface

Durant el mes de gener, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'Afiliació, que estiguin adscrits als Serveis Públics de Salut o a les Entitats d'Assegurança d'Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d'Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi.

Solament s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi continuaran adscrits a la mateixa Entitat que ho estiguin a 31 de desembre.

Tingui en compte la indicació que apareix a l'apartat relatiu a la presentació de sol·licituds.

Procediment de canvi d'Entitat

Mitjançant aquest procediment es poden efectuar canvis ordinaris entre Entitats d'Assegurança Privada d'Assistència Sanitària, així com canvis d'entitat privada  a Servei Públic de SalutNacional de Salut o viceversa.

La sol·licitud de canvi d'entitat, s'haurà de realitzar, bé per la seu electrònica, o bé descarregant l'imprès que s'inclou en aquesta pàgina i enviant-ho per correu postal, o finalment acudint a altres registres. L'afluència a les nostres oficines està restringida a qüestions inajornables que no admeten un altre canal. Si no pot utilitzar la Seu o enviar l'imprès per correu postal o presentar-ho en altres registres, ha de sol·licitar cita prèvia.

Més informació: MUFACE