ANPE commemora el Dia escolar de la no-violència i la Pau


28 Ene, 2022

cartell-web-no-violencia-i-pau-3--004-

ANPE commemora el Dia escolar de la no-violència i la Pau

El 30 de gener, Dia Escolar de la No Violència i la Pau, reconegut per la UNESCO el 1993, recordem la importància d'una educació en i per a la tolerància, la solidaritat i la concòrdia.

Des d'ANPE, entenem que els centres educatius han de ser llocs d'aprenentatge, tolerància i respecte, on l'autoritat del professor fonamenti la qualitat de l'ensenyament i permeti educar el nostre alumnat com a ciutadans globals, crítics i compromesos amb els seus drets i els d’altres persones. D'altra banda, i com a conseqüència dels efectes derivats de la pandèmia, avui més que mai volem també ressaltar i reivindicar la feina que actualment els nostres docents estan fent, tant en la tutorització d'alumnes com en el servei d'orientació i figures anàlogues, per assolir aquesta pau interior tan necessària per erradicar qualsevol tipus de violència, sigui la pròpia o l'exercida per altres.

Per aquesta raó, és imprescindible abordar des d'edats primerenques la prevenció, la millora de la convivència escolar i l’erradicació de qualsevol conflicte i situació de violència a les aules. Ha de ser un compromís i una tasca permanent de tothom per aconseguir que el procés educatiu es faci amb absoluta normalitat. L'escola ha de ser el lloc de la convivència i l'aprenentatge que formi ciutadans lliures i responsables per, des d'una educació en valors, contribuir a transformar i millorar la nostra societat.

ANPE torna a insistir en la imperiosa necessitat d'elaborar un Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar que hauria de comptar, entre d'altres, amb els apartats següents:

-La obligació ineludible dels equips directius, davant el coneixement d'un fet que pogués ser constitutiu de delicte, d'informar l'autoritat educativa corresponent, així com el Ministeri Fiscal.

-Un programa de prevenció d'assetjament escolar que contempli l'acceleració dels protocols de protecció a les víctimes i un pla de detecció precoç dels problemes de convivència als centres educatius.

-L'actualització i el compliment dels decrets de convivència, així com els plans de convivència i els reglaments dels centres.

-L’establiment de protocols d’actuació davant agressions al personal docent dels centres sostinguts amb fons públics.

-Un pla específic de formació del professorat per a la prevenció i detecció de conflictes relacionats amb la convivència escolar.

-El reconeixement de l'ansietat, la depressió i l'estrès com a malalties professionals dels docents sempre que es derivin de situacions d'assetjament, establint aquestes situacions com a accidents laborals.

-El compromís per part de l’administració per al tractament rehabilitador i educatiu dels alumnes agressors.

Aquest any, des d'ANPE, també us animem a sumar-vos a la campanya d'UNICEF: