Comunicat de reconeixement del Consell Escolar de Catalunya a la comunitat educativa


07 Feb, 2022

força-anpe

 

El Consell Escolar de Catalunya, per acord unànime del Ple de l’1 de febrer de 2022, fa públic i trasllada als centres de tots els nivells educatius i titularitats del país el seu reconeixement, gratitud i suport per la tasca desenvolupada pels seus equips humans, sense exclusió de cap col·lectiu: equips directius i titulars dels centres concertats, claustres, equips docents i de suport educatiu, personal d’administració i serveis dels centres i dels serveis territorials, de menjador i d’activitats extraescolars, de neteja i de serveis externs. Específicament, vol agrair al personal substitut la seva disponibilitat per cobrir les baixes ocasionades per l’onada de contagis d’aquest mes de gener.

Comunicat de reconeixement a la comunitat educativa​

Els reconeixements estan molt bé i sempre són d’agrair, però ANPE manifesta que l'autèntic reconeixement a la gran tasca que fan els docents i que s’ha vist incrementada de manera exponencial aquest dos últims anys, seria revertir definitivament ja les retallades i demostrar-nos amb fets els reconeixements que no es cansen d'enviar-nos de totes parts:

  • Volem recuperar l’horari lectiu previ a les retallades: 18h a secundària, 23 a primària. Els hi recordem que hi havia un principi d’acord per tornar a aquest horari al curs 21/22!
  • Volem que el primer estadi s’assoleixi als 6 anys, com abans de les retallades (potser són l’única comunitat autònoma on passa això!).
  • Volem que els majors de 55 anys tinguin una reducció horària de 2 hores lectives, com abans de les retallades.
  • Volem menys ràtios i més professorat per a una atenció més individualitzada del nostre alumnat.
  • Volem ventilació mecànica i mesuradors de CO2 a tots els centres educatius per major seguretat i protecció de tota la comunitat educativa ara i en el futur.
  • Volem que realment tinguin en compte l’educació i que per fi inverteixin el  6% del PIB que també es preveia a la Llei d’Educació de Catalunya.