Processos extraordinaris d'estabilització de plantilles docents i número de places per cos docent


10 May, 2022

acord-mesa-fp

El Departament té previst convocar dos processos extraordinaris d'estabilització de plantilles docents:

  • un concurs excepcional de mèrits, amb una oferta pública de 12.504 places, i
  • un concurs oposició excepcional, amb 14.593 places.

El Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, regula aquests dos procediments extraordinaris.

Més endavant hi haurà també una convocatòria que seguirà el procediment ordinari:

  • un concurs oposició, amb 2.174 places.

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer regula aquest procediment ordinari.

Més informació: Web Departament