Muface: Convocades Beques d'Estudis per a Mutualistes


01 Jun, 2022

muface

Beques d'estudi per a mutualistes

Tipus de prestació

Prestació de pagament únic.

De què es tracta?

Forma part del Programa d'Acció Formativa.

Ajudes econòmiques de pagament únic destinades a sufragar total o parcialment el cost de la matrícula i altres despeses d'inscripció per a estudis universitaris cursats per mutualistes.

S'aproven per convocatòria anual de Muface.

Quantia

Quantitat que realment ha abonat la persona que ho sol·licita per les despeses de matriculació, amb el límit màxim de 250,00 euros per a les matriculacions en el curs 2021/2022.

Qui pot percebre l'ajuda

Mutualistes titulars en alta o situació assimilada a l'alta el dia 15 d'octubre de 2021 que mantinguin aquesta condició en la data de presentació de la sol·licitud i cursin en 2021/2022 estudis dels assenyalats en l'Annex I a la Resolució de convocatòria. 

Termini de presentació

Fins el 31 de octubre de 2022, per als matriculats en el curs 2021/2022.

Més informació