Resolució definitiva Adjudicacions Provisionals


27 Jun, 2022

adjudicacions1

Resolució definitiva Adjudicacions Provisionals

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball del cos de mestres i dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2022-2023.

Les destinacions provisionals són amb efectes d'1 de setembre de 2022 i finalitzaran el 31 d'agost de 2023, a excepció dels casos previstos de propostes de l'Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Consulta la resolució definitiva

Consulta amb identificador GICAR

Consulta amb usuari XTEC o temporal

Accés amb idCAT Mòbil

(Per consultar la resolució definitiva s'ha de fer amb l'usuari amb el que es va presentar la sol·licitud).

Web Departament