Publicats al DOGC els nous decrets dels ensenyaments de Batxillerat, l'educació bàsica...


22 Sep, 2022

DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de batxillerat

Més informació (Decret, Guia, Matèries optatives, Activitats d'avaluació...)

DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica

Inclou el currículum bàsic de l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i els cicles formatius de grau bàsic establert d'acord amb la Llei orgànica 3/2020, del 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i la normativa de desplegament, i que es concreta en el Reial decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació primària i el Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària obligatòria.

ORDRE EDU/217/2022, de 23 de setembre, per la qual s'estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes.

DECRET 243/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums de nivell Bàsic (A2) i del nivell Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes.

ANPE lamenta que aquests decrets s'hagin publicat una vegada començat el curs, fet que ha creat incertesa i malestar entre els docents, als quals se’ls ha imposat un avançament del calendari escolar, mentre contemplen com el Departament no fa els deures quan toca: Nihil novum sub sole!