Acreditació de la Competència Digital Docent


07 Feb, 2023

 

En data 3 de febrer es va publicar la resolució per la qual es defineixen les modalitats i els procediments d’acreditació de la competència digital docent.

En aquesta publicació es resol el següent:

  1. Establir, a l’annex I, les modalitats i procediments per acreditar els nivells de la competència digital docent i el reconeixement de l’acreditació a nivell estatal.
  2. Determinar, a l’annex II, el document acreditatiu de la competència digital docent.
  3. Establir la relació entre l’acreditació de la competència digital docent i els títols oficials que habiliten per a la professió docent, a l’annex III.

Atenció: En els apartats Sisè i Setè de l’Annex I de la resolució s’estableix que:

  • Sisè. La sol·licitud d’acreditació del nivell de la competència digital docent s’ha de realitzar a través del web Acreditació de la competència digital docent.. . 
  • Setè. L’obertura del termini per a presentar les sol·licituds d’acreditació s’anunciarà en el *web detallat anteriorment.

Per tant, de moment, encara NO es pot sol·licitar l’acreditació del nivell de competència digital docent. Al llarg del segon trimestre del curs 2022-2023 es publicarà la resolució on es defineix el procediment d'acreditació de la competència digital docent. Aquest procediment contempla bàsicament dos mecanismes diferenciats: mecanisme d'ofici i sol·licitud individual. El professorat obtindrà la informació sobre quin serà el procés necessari segons la seva formació quan es publiqui aquesta resolució.

Podreu trobar també les Preguntes més freqüents a la mateixa web Acreditació de la Competència Digital Docent del Departament d’Educació.

 

#anpeelvalordelaindependència #anpecatalunya #anpeambtu