Adjudicacions Provisionals Curs 2023-24


20 Abr, 2023

 

A l'espera de la publicació de la Resolució, el Departament ha informat:

1) L’ordenació dels col·lectius a les fases a les adjudicacions d’estiu serà:

a) Personal suprimit

b) Propietaris provisionals per oposicions d’anys anteriors

c) Comissions de serveis

d) Funcionaris en pràctiques

e) Funcionaris per concurs de mèrits

f) Personal Interí

 

B) Els terminis de presentació de sol·licituds de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 seran els següents:

a) Personal interí: del 4 al 15 de maig de 2023.

b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023.

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 4 al 17 de maig de 2023, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

d) Personal funcionari de carrera que depèn d’una altra administració educativa i sol·licita comissió de serveis a Catalunya: del 9 al 22 de maig de 2023.

  • Personal interí que no hagi pogut accedir en el termini establert a l’aplicació de sol·licituds per haver estar nomenat per primer cop amb data posterior, ha de presentar com a molt tard el 19 de maig de 2023, la sol·licitud de destinació per al curs 2023-2024 segons imprès facilitat pels Serveis Territorials del Departament d’Educació.
  • Personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al termini de sol·licituds, pot presentar la seva sol·licitud de destinació en el termini màxim de deu dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials referida a la seva nova situació administrativa.
  • Professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de comissió de serveis podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d’elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d’adjudicació de destinació.

Web del Departament