Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (Entrevista Prèvia)


19 May, 2023

 

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model de comunicació.

Heu d'enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l'adreça electrònica del centre al qual opteu.  Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l'aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l'entrevista.

Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment 

Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d'un mateix centre si opteu a més d'un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Termini de presentació: del 19 al 22 de maig de 2023

Llocs de Treball Vacants per SSTT

Baix Llobregat 

Barcelona Comarques 

Catalunya Central 

Girona 

Lleida 

Maresme - Vallès Oriental 

Tarragona 

Terres de l'Ebre 

Vallès Occidental 

Consorci d'Educació de Barcelona