Pitjor Impossible: ara els tribunals!


08 Jun, 2023

Última informació del Departament: Per garantir que la fase d’oposició es porti a terme segons el calendari previst els tribunals s’han de constituir avui dia 8 de juny.
Un cop constituïts es podran acceptar les renúncies d’aquelles persones que ja han participat com a voluntaris en el Concurs de Mèrits, juntament amb altres situacions que pugi valorar el propi tribunal. Es donarà publicitat de la composició final dels tribunals.

Des de que es van publicar els tribunals el passat dia 6, després que el Departament anunciés a la seva web que se sabria a partir de les 20h del dia 2, ens han arribat nombroses queixes de persones nomenades que no havien ni d’haver intervingut en el sorteig per estar de baixa maternal, de reducció de jornada, ocupant algun càrrec, etc., tal com queda recollit al punt 6.6 de la RESOLUCIÓ EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent:

“Estan dispensades de participar de manera obligada en els òrgans de selecció i, per tant, no intervenen com a persones candidates en el sorteig, els funcionaris o funcionàries: que ocupin càrrecs unipersonals de govern dels centres o serveis educatius (direcció, secretaria, cap d'estudis, coordinació pedagògica i altres càrrecs directius); que prestin serveis a la seu central del Departament d'Educació, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona; que gaudeixin de reducció de jornada o altres incidències que n'impedeixin l'actuació com a membres de tribunal, i que hagin estat sancionats amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari”.

Entre altres irregularitats i per si tot l’anterior no fos bastant greu, també sabem que hi ha tribunals amb vocals de diverses especialitats, per exemple d'anglès, àrab i italià, el que vol dir que seran avaluades per docents d’altres especialitats; persones voluntàries que no han estat nomenades...

Per si no hi haguéssim tingut prou amb un Concurs de Mèrits caòtic des de l’inici, amb un sistema informàtic penós i altres disbauxes durant aquest curs, ara també les errades s’estenen al concurs d’oposició amb la publicació d’uns tribunals que no compleixen la normativa i esperant la llista definitiva d’admesos i exclosos, que normalment és prèvia a la dels tribunals. Estem a menys d’un mes de l’inici d’aquest concurs i encara els/les participants no saben quin tribunal els hi tocarà ni on s’hauran d’examinar, ignorant el Departament que molts docents han de buscar allotjament per poder assistir a la prova del dia 1 de juliol.

Definitivament, sembla que s’han begut l’enteniment, perquè és impossible acumular errada rere errada sense que passi res, ni hi hagi cap responsable (o irresponsable).

ANPE demana al Departament que refaci els tribunals amb les esmenes corresponents; que es publiqui ja la llista d’admesos i exclosos i que es prenguin les mesures que calguin perquè accions tan greus no tornin a passar (a algú per molt menys ja se li hauria obert un expedient). Quina colla d’ineptes!

#anpecatalunya #anpeambtu