Oposicions: Informació Inici del Procés Selectiu


28 Jun, 2023

 

Recordeu:

La UD/SA s'ha d'enviar en format PDF al correu electrònic del tribunal el dia 30 de juny.

El dia 1 de juliol a les 10h comença el procés selectiu amb la presentació i entrega en format paper de la UD/SA.

Posteriorment, tindrà lloc la primera prova: Desenvolupament del tema.

A partir d'aquesta data, heu d'estar pendents del vostre Espai Personal on cada tribunal amb 14h d'antelació anirà penjant les llistes, amb data i hora, de les persones convocades per a la defensa de la UD/SA

La data de l’exercici pràctic d’FP la fixarà cada tribunal.

Tota la informació

Espai Personal

Molts ànims!!!