Concurs de mèrits: Noves persones seleccionades


29 Jun, 2023

Concurs de mèrits: Noves persones seleccionades

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics  per la que es fa pública una nova proposta de persones seleccionades al concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost (29.6.2023).

La Resolució té tres annexos:

Annex 1: Es publiquen les renúncies revisades individualment, presentades per les persones aspirants en el procés selectiu.

Annex 2: Llista de proposta de persones seleccionades com a conseqüència de les renúncies anteriors.

Annex 3: Llista actualitzada de la llista complementària.

 

Felicitats a tots/es els nous seleccionats/des!!!