Cobrament complement retributiu COCOBE


03 Nov, 2023

 

ACORD GOV/220/2023, de 31 d'octubre, pel qual es crea el complement retributiu associat al càrrec de coordinació de Coeducació, Convivència i Benestar de l'alumnat en els centres educatius públics de la Generalitat

-1 S'aprova el complement retributiu associat al càrrec de coordinació de Coeducació, Convivència i Benestar de l'alumnat en els centres educatius públics de la Generalitat, a partir de l'1 de setembre de 2023, amb l'import del component del complement retributiu per càrrec d'òrgans unipersonals de coordinació que s'estableixi per a cada curs escolar.

-2 La percepció d'aquest complement retributiu té el mateix règim d'incompatibilitat retributiva que la resta de complements vinculats a càrrecs d'òrgans unipersonals de coordinació.

Malgrat les reticències del Departament i els canvis que aquest complement retributiu ha provocat, a l'haver de tornar a assignar els càrrecs unipersonals al mes d'octubre, implicant que no es cobressin els càrrecs fins a la nòmina de novembre, ens congratulem d'aquesta rectificació per part del Departament. <