Inscripció als cursos per a la funció directiva i el lideratge pedagògic


06 Nov, 2023

Inscripció als cursos per a la funció directiva i el lideratge pedagògic

Per participar en el concurs de mèrits de selecció de directors i directores és un requisit superar un curs de formació per exercir la funció directiva i el lideratge pedagògic.

Aquest certificat s’assoleix quan se supera una formació impartida per les universitats o organitzada pel mateix Departament.

El Departament ofereix dos models de formacióuna forma​ció inicial i una for​mació d’actualització per a la funció directiva i el lideratge pedagògic.​​​ Els seus continguts estan establerts a la Resolució EDU/3017/2019.

Inscripcions​ per al Curs de formació inicial (2024)

Durada210 hores (repartides en dues fases: una primera entre febrer i juny, i una segona entre setembre i novembre).

Sessions: les presencials es faran dijous i divendres de 18 a 21 hores; alguna sessió telemàtica, els dimecres, de 17 a 18.30 hores.

Destinataris: docents que vulguin adquirir l'acreditació de funció directiva.

Requis​its:

  • Tenir una antiguitat mínima de 3 any com a funcionari/a de carrera en el cos que al·lega per a fer la formació.
  • Acceptar el compromís amb l'Administració per tal d'exercir la funció directiva en cas que es requereixi.
  • Superar l'entrevista. ​

Caducitat: els efectes d’aquesta formació caduquen al cap de 8 anys.

Termini: fins al 13 de novembre de 2023

Sol·licitud d'​​i​n​​scripció 

Web Departament