Diversitat i inclusió


17 Nov, 2023

atencio-diversitat

L'educació pública, com un dels pilars fonamentals de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats, té l'obligació d'oferir a tots els alumnes els suports necessaris que garanteixin una educació integral, inclusiva i de qualitat. ANPE Catalunya però, considera que els centres no disposen ni dels professionals específics ni dels recursos necessaris per a latenció a la diversitat. Cal disminuir la ràtio, ja que un nombre elevat d'alumnes per aula impossibilita i anul·la l'eficàcia de qualsevol intervenció i impedeix cobrir adequadament les necessitats d'aprenentatge de l'alumnat més vulnerable.

Des d'ANPE Catalunya exigim:

  • Rebaixar les ràtios a les aules on s'escolaritzin alumnes amb necessitats educatives especials.
  • La creació d'equips específics per a cada servei territorial.
  • La creació de centres terapèutics especialitzats en Salut Mental per a latenció de lalumnat afectat per aquest problema. Els centres han de tenir mitjans físics i personals que puguin garantir la integritat física de tota la comunitat educativa. A més, defensem que cal la figura de la infermera escolar per garantir la cura integral de l'alumne.
  • La reducció de l'horari lectiu i l'augment de les plantilles. Plantilles reduïdes, horaris lectius excessius i necessitats del servei que impedeixen que es puguin atendre les necessitats educatives especials de manera adequada i regular.
  • Que les plantilles per a l'educació compensatòria responguin a les necessitats dels centres en comptes d'adequar-se al nombre de professionals disponibles.
  • Que la creació d'unitats d'educació especial en centres ordinaris no es faci si els centres no tenen la dotació de recursos i materials necessaris.

ANPE Catalunya destaca la important tasca que es realitza als centres d'Educació Especial, on compten amb professionals qualificats per atendre específicament els seus alumnes amb els mitjans i recursos especialitzats.