Oposicions 2024: Places i canvis previstos


28 Nov, 2023

Educació amplia fins a 9.363 les places en la convocatòria d'oposicions de 2023, 7.189 més de les previstes en la resolució inicial

Modificacions a la propera resolució de convocatòria, prevista per al mes de desembre, per a les  oposicions ordinàries de 2024

1. Places convocades:

Cos de Professors d’Ensenyament Secundari

Codi

Especialitat 

Places

501 

Administració d’empreses 

79

502 

Anàlisi i química industrial 

30

503 

Assessoria i processos d’imatge personal 

12

504 

Construccions civils i edificacions 

7

505 

Formació i orientació laboral 

92

507 

Informàtica 

126

508 

Intervenció sociocomunitària 

29

510 

Organització i gestió comercial 

101

511 

Organització i processos de manteniment vehicles 

25

512 

Organització i projectes de fabricació mecànica 

22

513 

Organització i projectes de sistemes energètics 

9

516 

Processos en la indústria alimentària 

8

517 

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 

16

518 

Processos sanitaris 

50

519 

Processos i mitjans de comunicació 

11

520 

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 

4

522 

Processos i productes d’arts gràfiques 

5

523 

Processos i productes de fusta i moble 

3

524 

Sistemes electrònics 

17

525 

Sistemes electrotècnics i automàtics 

47

602 

Equips electrònics 

13

605 

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids 

10

606 

Instal·lacions electrotècniques 

78

607 

Instal·lació i equips de criança i cultiu 

1

608 

Laboratori 

11

612 

Oficina de projectes de construcció 

12

614 

Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris 

4

615 

Operacions de processos 

7

616 

Operacions i equips de producció agrària 

6

619 

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 

20

620 

Procediments sanitaris i assistencials 

98

621 

Processos comercials 

102

622 

Processos de gestió administrativa 

153

625 

Serveis a la comunitat 

25

627 

Sistemes i aplicacions informàtiques 

157

629 

Tècniques i procediments d’imatge i so 

17

AL 

Alemany 

27

AN 

Anglès 

627

CN 

Biologia i geologia 

333

DI 

Dibuix 

180

ECO 

Economia 

101

EF 

Educació física 

400

FI 

Filosofia 

108

FQ 

Física i química 

305

FR 

Francès 

133

GE 

Geografia i història 

448

GR 

Grec 

21

LA

Llatí

53 

LC 

Llengua catalana i literatura 

555

LE 

Llengua castellana i literatura 

399

MA 

Matemàtiques 

720

MU 

Música 

102

PSI 

Orientació educativa 

519

TEC 

Tecnologia 

509

 

TOTAL 

6.947

Cos de Professors d’escoles oficials d’idiomes

Codi 

Especialitat 

Places

133 

Alemany EOI 

3

134 

Àrab 

3

139 

Xinès 

2

190 

Espanyol EOI 

1

192 

Francès EOI 

10

193 

Anglès EOI 

25

195 

Català EOI 

10

197 

Neerlandès 

1

 

TOTAL 

55

Cos de Professors d’arts plàstiques i disseny 

Codi

Especialitat

Places

707 

Dibuix artístic i color 

15

708 

Dibuix tècnic 

7

709 

Disseny d’interiors 

3

712 

Disseny gràfic 

26

714 

Edició d’art 

1

715 

Fotografia 

2

716 

Història de l’art 

4

718 

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre 

1

721 

Mitjans audiovisuals 

2

722 

Mitjans informàtics 

7

723 

Organització industrial i legislació 

3

725 

Volum 

5

 

TOTAL 

76

Cos de Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Codi 

Especialitat 

Places

813 

Tècniques ceràmiques 

2

814 

Tècniques de gravat i estampació 

4

818 

Tècniques del metall 

3

 

TOTAL 

9

Cos de Mestres

Codi 

Especialitat 

Places

ALL 

Audició i llenguatge 

106

EES 

Pedagogia terapèutica 

294

INF 

Educació infantil 

404

PAN 

Llengua estrangera: anglès 

343

PEF 

Educació física 

94

PFR 

Llengua estrangera: francès 

11

PMU 

Música 

174

PRI 

Educació primària 

705

 

TOTAL 

2.131

Cos de Professors especialistes en sectors singulars de la formació professional

Codi 

Especialitat 

Places

604 

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 

14

609 

Manteniment de vehicles 

76

611 

Mecanització i manteniment de màquines 

35

623 

Producció en arts gràfiques 

6

626 

Serveis de restauració 

8

628 

Soldadures 

7

 

TOTAL 

146

 

2. Inscripcions: del 20 de desembre al 19 de gener de 2024

3. Inici de les proves: a partir del mes d’abril de 2024

4. Canvi ordre de les proves:

  • Acte de presentació. Primera Prova: Cas pràctic i tema.
  • Segona Prova: Defensa de la programació i de la Unitat Didàctica /Unitat Formativa/ Situació d’Aprenentatge.

5. El procés selectiu acabarà el 15 de juliol com a molt tard.

6. La fase de pràctiques serà de l’1 de setembre fins el 15 de desembre de 2024.

ANPE ha demanat al Departament uns criteris de correcció clars per tal que tots els tribunals els apliquin igual i no ens tornem a trobar amb els criteris arbitraris de les passades oposicions.

Volem un procés just i transparent, on tothom pugui accedir a tota la informació que els envolta. També volem que les reclamacions siguin ateses presencialment i no, com fins ara, amb unes respostes generalistes.

Pensem que també tocaria modificar els temaris i adaptar-los al segle XXI.

Per últim, mostrem el nostre més profund rebuig que el procés comenci a l'abril, interferint en el final de curs i afegint més feina i angoixa als docents que es presentin a aquest procés: mai hem entès que a la resta de l’estat les oposicions comencin al juny i acabin al juliol, i a casa nostra aquest procés es dilati massa en el temps.

Com sempre, ANPE estarà al costat de la seva afiliació i dels docents que es presentin a les oposicions: us convocarem a xerrades per explicar tot el procés i us oferirem cursos per ajudar-vos a superar aquestes oposicions.