Oposicions 2023: Publicació llista definitiva de persones seleccionades


05 Dic, 2023

 

Avui, entre les 9h i les 17h, es publicarà la llista definitiva de persones seleccionades a l’Espai Personal.

Contra la llista definitiva de persones seleccionades publicada per la comissió de selecció, es pot interposar Recurs d’Alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació.

Els afiliats/des que necessitin un model de recurs d'alçada, que es posin en contacte amb nosaltres.

Felicitats a totes les persones seleccionades!!!