Concurs de mèrits per a la selecció de directors i directores de centres


22 Feb, 2024

 

Concurs de mèrits per a la selecció de directors i directores de centres

Llista d'aspirants admesos i exclosos

Accés a la consulta (usuari i contrasenya GICAR/ATRI) 

Accés a la  consulta (idCAT Móbil)  ​

Podeu consultar a l'eTauler les resolucions emeses per les direccions dels serveis territorials i per l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona. 

Web Departament