Vacants a l'IOC (concurs de mèrits)


06 Mar, 2024

 

Vacants a l'IOC (concurs de mèrits): Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista provisional de persones admeses i excloses 

Les persones aspirants que figuren com a excloses en aquesta llista provisional disposen d'un termini de 5 dies hàbils per presentar possibles reclamacions a aquesta llista provisional davant el president de la comissió, aportant la documentació justificativa corresponent mitjançant e-valisa.

La llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses es publicarà el 20 de març de 2024.

Web Departament