Aquest 8M, ANPE posa en valor el paper de l'educació per avançar cap a una societat més igualitària


08 Mar, 2024

dia-de-la-dona

Aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, ANPE vol posar en valor el paper essencial de l'educació per avançar cap a una societat més igualitària i justa.

La rellevància de les dones en l'àmbit educatiu està fora de tot dubte. Segons dades de l'informe 'Igualtat en xifres', editat anualment pel Ministeri d'Educació, el 67,2% del professorat està conformat per dones. En els ensenyaments de règim general no universitaris, aquest percentatge s'eleva fins al 72,4%, més de dos punts per sobre del registrat deu anys enrere. Resulta especialment significatiu l'augment de la presència de dones en llocs directius dels centres públics, amb increments al voltant de 10 punts percentuals en només un decenni.

No obstant això, queda encara molt per fer: malgrat la millora, la presència de dones en llocs directius de centres educatius continua sense correspondre's encara amb el seu pes numèric en el conjunt del professorat; en l'àmbit universitari, les dones docents continuen sent minoria (43,3%); i la major part de les opcions STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) continuen sent cursades molt majoritàriament per homes,  tant a secundària com a la Universitat.

Des d 'ANPE ens sumem a les reivindicacions d'aquest Dia Internacional de la Dona amb la ferma convicció que s'ha de continuar treballant per acabar amb les bretxes existents, tant dins com fora de l'àmbit educatiu. Moltes dones continuen patint situacions de desigualtat arreu del món que precisen d'actuacions decidides de les institucions públiques i de la resta d'actors socials. El lema triat per Nacions Unides per a aquest 8M, "Invertir en dones: accelerar el procés", parla a les clares de la importància que les polítiques i iniciatives impulsades en aquest sentit es vegin acompanyades del finançament suficient.

Des de l' educació, és important posar en valor els avenços que ja s'han aconseguit i el paper fonamental que hi ha exercit el professorat, i, sobre aquesta base, redoblar esforços per prevenir les violències masclistes, mostrar des d'edats primerenques les situacions de desigualtat existents, erradicar els estereotips de gènere, visibilitzar referents femenins i promoure els drets de les dones. Només així podrem conquerir nous avenços i aconseguir que es traslladin al conjunt de la societat.

Aquest 8 de març, ANPE renova el seu compromís amb una educació i una societat lliures de desigualtats de gènere en les quals el respecte, la diversitat i l'equitat siguin valors compartits sobre els quals construir el nostre futur.

dia-de-la-dona-cabecera