Oposicions 2024: Sorteig Ordre d’Actuació


15 Mar, 2024

L'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en els processos de selecció que es duguin a terme l'any 2024 s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “U”

RESOLUCIÓ PRE/714/2024, de 7 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l'any 2024.

Data d'inici del concurs-oposició 2024

Recordem que el dissabte 27 d'abril tindrà lloc l'Acte de Benvinguda, el lliurament de la Programació Didàctica en format paper, la realització de la prova teòrica ("el tema") i la realització de la prova pràctica. El dia abans, divendres 26 d'abril, finalitza el termini per lliurar la Programació Didàctica en format electrònic a l'adreça electrònica del Tribunal (encara per determinar, s'anunciarà més endavant les seus dels Tribunals, els seus membres i l'adreça electrònica de cada Tribunal).