Acreditació de la competència digital docent


30 Abr, 2024

El Departament d'Educació acredita d'ofici a tot el personal docent que reuneix els requisits especificats a la Resolució, de 3 de febrer de 2023, i en funció de la informació que consta als registres informàtics, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

Comprova el nivell acreditat  

L'acreditació de cadascun dels nivells de la competència digital docent mitjançant aquest procediment automàtic pot ser consultada per la persona interessada. Mitjançant l'enllaç Comprova el nivell acreditat es mostra el nivell de competència digital docent acreditat i la informació valorada per assolir-lo.

En cas de dubtes amb el nivell d'acreditació obtinguda, pots consultar les Preguntes freqüents.