Provisió de vacants personal docent serveis educatius (Procediment Previ)


07 May, 2024

 

Provisió de vacants personal docent serveis educatius (Procediment Previ)

1) Vacants als Serveis Territorials. Curs 2024/2025

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han d’enviar el seu currículum personal així com el currículum que genera ATRI a la bústia corresponent.

2) Vacants als Serveis Educatius. Curs 2024/2025

Per a tots els llocs que es publiquen haureu de d’enviar currículum, i hi haurà entrevista prèvia si us seleccionen. Heu d’entrar en el servei territorial i llegir com heu de fer l’enviament.

A tenir en compte:

  1. El personal que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques no pot ser proposat en cap cas per a llocs d'equips LIC, CRP, CESIRE o CRPFP.
  2. Per poder ser destinat en llocs en CdA, EAP, CREDA, CREDV, CRETDIC, o en aules hospitalàries i hospitals de dia,  tot el personal, inclòs els funcionaris en pràctiques han de ser objecte d'una proposta de continuïtat al lloc.
  3. Personal interí:  Haurà d’acreditar un mínim de 12 mesos d’antiguitat a la borsa.

VACANTS:

Alt Pirineu-Aran

Baix Llobregat

Barcelonès

Catalunya Central

Girona

Lleida

Maresme-Vallès Oriental

Penedès

Vallès Occidental

Tarragona

Terres de l’Ebre

Consorci de Barcelona