Aclariment guió segona prova del concurs-oposició


09 May, 2024

En resposta a la petició d'ANPE Catalunya, el Departament d'Educació ens informa que "s’ha enviat comunicació als tribunals perquè tinguin en compte el que estableix la convocatòria del concurs-oposició, Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre". Per tant, a la segona prova l’aspirant pot utilitzar:

  1. Un guió que no excedeixi d’un full per les dues cares, en el moment de la presentació didàctica
  2. Axí com també en poden utilitzar un altre guió també en un full per les dues cares, en el moment de l’exposició de la situació d’aprenentatge (o unitat didàctica). 

S’ha demanat també als tribunals que en cas que no haguessin donat de forma correcta aquesta informació en l’acte de presentació, publiquin un anunci abans de l’inici de la segona prova per tal d’informar a tots els aspirants.