Oposicions 2024: convocatòria per a la realització de la 2a prova


13 May, 2024

Desprès de la publicació de la llista definitiva d’aspirants que han superat la 1a Prova, el tribunal penjarà a l’Espai Personal el llistat de persones convocades amb el dia i la franja horària, tenint en compte que tots els tribunals començaran pels aspirants el cognom dels quals comenci per la lletra U.

La persona aspirant ha de triar la situació d'aprenentatge o unitat didàctica (o Activitat d'Ensenyament Aprenentatge en el cas d'especialitats de Cicles Formatius) d'entre tres extretes a l'atzar per ella mateixa, de totes les incloses en la seva pròpia programació.

Duració de la prova: 35 minuts

  • Defensa de la programació: 10 minuts
  • Presentació de la SA/UD/AEA: 15 minuts
  • 10 minuts a disposició del tribunal (preguntes)

Podeu utilitzar un exemplar de la vostra programació i un guió per a la Defensa de la Programació i un altre per a l’exposició oral de l’SA/UD. Aquests guions no poden excedir d'un full DIN4 per les dues cares, o en format digital, dues pantalles, en forma d'esquema, que us serviran per ordenar la vostra exposició i que, en qualsevol dels dos casos, haureu de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-la (el guió en paper o, en el cas del guió en format digital, s'ha de lliurar al tribunal el document imprès, que en cap cas pot excedir d'un full per les dues cares).

Ànims i molta sort!