Llocs de treball amb entrevista prèvia per al curs 2024-2025


23 May, 2024

 

Termini de presentació: del 23 al 27 de maig de 2024

Sol·licitud:

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model de comunicació. 

Comunicació del professorat de dispo​nib​ilitat de participar en el procediment​​

Heu d'enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l'adreça electrònica del centre al qual opteu.  Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l'aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l'entrevista.

Cal fer una comunicació per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d'un mateix centre si opteu a més d'un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Si heu estat seleccionats en un concurs oposició i sereu destinats com a funcionaris en pràctiques, només podeu optar a llocs de l’especialitat d’oposició.