Oposicions 2024: presentació de mèrits


28 May, 2024

Els aspirants que han superat la fase d'oposició hauran d'emplenar i enregistrar la "Sol·licitud de valoració i full d'al·legació de mèrits del procediment d'ingrés (L) i (R)" a l'Espai personal. Caldrà indicar els mèrits que el tribunal valorarà, tant els que consten a l'aplicació com els nous al·legats, i incorporar la documentació justificativa dels mèrits que no consten a l'expedient electrònic.

La puntuació màxima de tots els mèrits és de 10 punts i es valoren de la manera següent:

 • Experiència docent prèvia: màxim 5 punts.
 • Formació acadèmica: màxim 5 punts.
 • Altres mèrits: màxim 2 punts.

Com presentar els mèrits

 1. Descarrega't la Sol·licitud de valoració i full d'al·legació de mèrits del procediment d'ingrés (L) i (R)
 2. Emplena-la amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori.
 3. Signa la sol·licitud i desa-la al teu ordinador amb el nom: DNI/NIE_NúmTribunal_CodiEspecialitat_Al·legacions.
 4. Durant els dos dies per presentar els mèrits, accedeix a l'apartat "Barem" de l'Espai personal.
 5. Adjunta la "Sol·licitud de valoració i full d'al·legacions de mèrits" emplenada amb tots els mèrits al botó "Full d'al·legació de mèrits".
 6. A més de la sol·licitud, adjunta també la justificació documental de tot el que no consti al teu expedient personal (ATRI).

Important:

 • Assegura't que has adjuntat la "Sol·licitud de valoració i full d'al·legacions". Presentar-la és obligatori.
 • En acabar, prem el botó "Finalitza" i "Torna".
 • Tots els documents han de tenir format PDF i 2 MB com a màxim.
 • Fes servir noms diferents per a cada document adjuntat; el nom del document ha de seguir el model següent: DNI/NIE_NúmTribunal_CodiEspecialitat_SubapartatMèrit

Web del Departament

Consulta el document adjunt per conèixer la valoració dels diferents mèrits que es poden presentar.

mèrits-baremoposicions-2024