Bases reguladores per formar part de la borsa de personal docent


31 May, 2024

RESOLUCIÓ EDU/1872/2024, de 28 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Enllaç al DOGC

A l'espera de l'obertura de la borsa, aquesta resolució especifica:

  1. Requisits de participació
  2. Instruccions generals per formalitzar la sol·licitud
  3. Procediment
  4. Ordenació dels candidats
  5. Resolució del concurs
  6. Adjudicació de llocs de treball
  7. Nomenaments
  8. Annex 2: Documentació justificativa dels requisits
  9. Annex 3: Barem i documents justificatius dels mèrits

 

2030677