Reducció 2 hores lectives majors de 60 anys


14 Jun, 2024

RESOLUCIÓ EDU/2126/2024, d'11 de juny, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui 60 o més anys per al curs 2024-2025, segons la qual el personal que cumpleixi els requisits pot disposar d'una reducció de dues hores lectives setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d'atenció directa a l'alumnat, per a fer activitats d'una altra naturalesa:

  • El personal funcionari docent que tingui 60 o més anys, destinat en centres educatius dependents del Departament d'Educació i amb més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari.
  • L'edat mínima per gaudir d'aquesta reducció de jornada s'ha d'haver complert abans de l'1 de setembre de l'any en què es demana la reducció.
  • Aquesta distribució de l'horari docent no es pot assignar als funcionaris docents no universitaris que tinguin en l'horari setmanal hores dedicades a les funcions directives.

Les persones interessades a acollir-se a aquesta reducció de l'horari setmanal han de presentar una sol·licitud mitjançant el portal ATRI, adreçada a la direcció del centre, no més tard del 27 de juny de 2024.

 

reduccio_majors-60