Personal seleccionat en el concurs oposició ordinari 2024


17 Jun, 2024

Personal seleccionat en el concurs oposició ordinari

Si ets personal seleccionat en el concurs oposició ordinari, pots presentar la sol·licitud el 19 i el 20 de juny de 2024.

Si has enviat abans una sol·licitud com a interí, has de tornar a enviar una sol·licitud com a opositor, ja que la sol·licitud anterior queda anul·lada.

Horari de l'aplicació per presentar la sol·licitud

De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores.
Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores.

(Avís: El primer dia en què s’obre el termini, l’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a partir de les 9 hores.)

Accedeix a la sol·licitud

A la RESOLUCIÓ EDU/1205/2024, d'11 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2024 per al personal funcionari de carrera en pràctiques, trobareu:

Annex 4 Codis d'especialitats i llocs docents.

Annex 5 Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, CEE, ZER, instituts, instituts escola i CFA/AFA).

Annex 6. Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, instituts escola, EOI, EA i CFA/AFA).

Annex 7. Codis de comarques.